Terminy warsztatów kompetencji społecznych

Informujemy, iż najbliższe warsztaty kompetencji społecznych w ramach projektu odbędą się:

I grupa – > w dn. 04.10.2022 – 07.10.2022 w godz. 8.00-14.00; Fundacja Inkubator; ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź

II grupa -> w dn. 17.10.2022 – 20.10.2022 w godz. 8.00-14.00; Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych; ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

III grupa -> w dn. 21.10.2022 – 26.10.2022 w godz. 8.00-14.00; Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych; ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

IV grupa – > w dn. 25.10.2022 – 28.10.2022 w godz. 8.00-14.00; Fundacja Inkubator; ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź

V grupa – > w dn. 24.11.2022 – 30.11.2022 w godz. 8.00-14.00; Fundacja Inkubator; ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź

VI grupa – > w dn. 07.03.2023, 08.03.2023, 14.03.2023,15.03.2023 w godz. 8.00-14.00; Fundacja Inkubator; ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź

VII grupa -> w dn. 13.03.2023 – 16.03.2023 w godz. 8.00-14.00; Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych; ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Rekrutacja do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej www.stopwykluczeniu.inkubator.org.pl oraz  w siedzibie Biura projektu.

Termin i miejsce przyjmowania formularzy rekrutacyjnych:

Od 1 września 2022 r.  do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie:

– pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24,

– pocztą elektroniczną na adres: stopwykluczeniu@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,

– osobiście w Biurze projektu (Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.